Tokyo Toshokan

東京 図書館

#tokyotosho @ irc.rizon.net
http://tokyotosho.info http://tokyotosho.se http://tokyo-tosho.net

A BitTorrent Library for Japanese Media

Torrent Details


File Listing (52 files)

[Kirion] 1 . Yuuki Yuuna wa Yuusha de Aru - 01 (BD 1280x720 x264 QAAC) .mp4372.34MB
[Kirion] 1 . Yuuki Yuuna wa Yuusha de Aru - 02 (BD 1280x720 x264 QAAC) .mp4428.4MB
[Kirion] 1 . Yuuki Yuuna wa Yuusha de Aru - 03 (BD 1280x720 x264 QAAC) .mp4243.89MB
[Kirion] 1 . Yuuki Yuuna wa Yuusha de Aru - 04 (BD 1280x720 x264 QAAC) .mp4234.92MB
[Kirion] 1 . Yuuki Yuuna wa Yuusha de Aru - 05 (BD 1280x720 x264 QAAC) .mp4521.58MB
[Kirion] 1 . Yuuki Yuuna wa Yuusha de Aru - 06 (BD 1280x720 x264 QAAC) .mp4197.36MB
[Kirion] 1 . Yuuki Yuuna wa Yuusha de Aru - 07 (BD 1280x720 x264 QAAC) .mp4241.29MB
[Kirion] 1 . Yuuki Yuuna wa Yuusha de Aru - 08 (BD 1280x720 x264 QAAC) .mp4331.42MB
[Kirion] 1 . Yuuki Yuuna wa Yuusha de Aru - 09 (BD 1280x720 x264 QAAC) .mp4267.62MB
[Kirion] 1 . Yuuki Yuuna wa Yuusha de Aru - 10 (BD 1280x720 x264 QAAC) .mp4294.78MB
[Kirion] 1 . Yuuki Yuuna wa Yuusha de Aru - 11 (BD 1280x720 x264 QAAC) .mp4447.84MB
[Kirion] 1 . Yuuki Yuuna wa Yuusha de Aru - 12 (BD 1280x720 x264 QAAC) .mp4368.95MB
[Kirion] 2 . Yuuki Yuuna wa Yuusha de Aru ~Washio Sumi no Shou~ Tamashii (BD 1280x720 x264 QAAC) .mp4577.11MB
[Kirion] 2 . Yuuki Yuuna wa Yuusha de Aru ~Washio Sumi no Shou~ Tomodachi (BD 1280x720 x264 QAAC) .mp4709.3MB
[Kirion] 2 . Yuuki Yuuna wa Yuusha de Aru ~Washio Sumi no Shou~ Yakusoku (BD 1280x720 x264 QAAC) .mp4609.12MB
[Kirion] 3 . Yuuki Yuuna wa Yuusha de Aru ~The Washio Sumi Chapter~ 01 (BD 1280x720 x264 QAAC) .mp4412.44MB
[Kirion] 3 . Yuuki Yuuna wa Yuusha de Aru ~The Washio Sumi Chapter~ 02 (BD 1280x720 x264 QAAC) .mp4341.65MB
[Kirion] 3 . Yuuki Yuuna wa Yuusha de Aru ~The Washio Sumi Chapter~ 03 (BD 1280x720 x264 QAAC) .mp4256.98MB
[Kirion] 3 . Yuuki Yuuna wa Yuusha de Aru ~The Washio Sumi Chapter~ 04 (BD 1280x720 x264 QAAC) .mp4360.25MB
[Kirion] 3 . Yuuki Yuuna wa Yuusha de Aru ~The Washio Sumi Chapter~ 05 (BD 1280x720 x264 QAAC) .mp4263.7MB
[Kirion] 3 . Yuuki Yuuna wa Yuusha de Aru ~The Washio Sumi Chapter~ 06 (BD 1280x720 x264 QAAC) .mp4353.86MB
[Kirion] 3 . Yuuki Yuuna wa Yuusha de Aru ~The Washio Sumi Chapter~ 07 (BD 1280x720 x264 QAAC) .mp4421.72MB
[Kirion] 4 . Yuuki Yuuna wa Yuusha de Aru ~Yuusha no Shou~ 01 (BD 1280x720 x264 QAAC) .mp4200.9MB
[Kirion] 4 . Yuuki Yuuna wa Yuusha de Aru ~Yuusha no Shou~ 02 (BD 1280x720 x264 QAAC) .mp4387.53MB
[Kirion] 4 . Yuuki Yuuna wa Yuusha de Aru ~Yuusha no Shou~ 03 (BD 1280x720 x264 QAAC) .mp4218.66MB
[Kirion] 4 . Yuuki Yuuna wa Yuusha de Aru ~Yuusha no Shou~ 04 (BD 1280x720 x264 QAAC) .mp4207.24MB
[Kirion] 4 . Yuuki Yuuna wa Yuusha de Aru ~Yuusha no Shou~ 05 (BD 1280x720 x264 QAAC) .mp4200.42MB
[Kirion] 4 . Yuuki Yuuna wa Yuusha de Aru ~Yuusha no Shou~ 06 (BD 1280x720 x264 QAAC) .mp4507.92MB
Bonus\[Kirion] Yuuki Yuuna wa Yuusha-bu Shozoku 01 (BD 1280x720 x264 QAAC) .mp448.87MB
Bonus\[Kirion] Yuuki Yuuna wa Yuusha-bu Shozoku 02 (BD 1280x720 x264 QAAC) .mp452.48MB
Bonus\[Kirion] Yuuki Yuuna wa Yuusha-bu Shozoku 03 (BD 1280x720 x264 QAAC) .mp457.24MB
OP-ED\[Kirion] 1 . Yuuki Yuuna wa Yuusha de Aru - ED 01 (BD 1280x720 x264 QAAC) .mp426.46MB
OP-ED\[Kirion] 1 . Yuuki Yuuna wa Yuusha de Aru - ED 02 (BD 1280x720 x264 QAAC) .mp428.37MB
OP-ED\[Kirion] 1 . Yuuki Yuuna wa Yuusha de Aru - ED 03 (BD 1280x720 x264 QAAC) .mp427.71MB
OP-ED\[Kirion] 1 . Yuuki Yuuna wa Yuusha de Aru - ED 04 (BD 1280x720 x264 QAAC) .mp428.27MB
OP-ED\[Kirion] 1 . Yuuki Yuuna wa Yuusha de Aru - ED ep12 (BD 1280x720 x264 QAAC) .mp432.96MB
OP-ED\[Kirion] 1 . Yuuki Yuuna wa Yuusha de Aru - OP 01 (BD 1280x720 x264 QAAC) .mp445.22MB
OP-ED\[Kirion] 1 . Yuuki Yuuna wa Yuusha de Aru - OP 02 (BD 1280x720 x264 QAAC) .mp444.26MB
OP-ED\[Kirion] 1 . Yuuki Yuuna wa Yuusha de Aru - OP 03 (BD 1280x720 x264 QAAC) .mp444.86MB
OP-ED\[Kirion] 3 . Yuuki Yuuna wa Yuusha de Aru ~The Washio Sumi Chapter~ ED 01 (BD 1280x720 x264 QAAC) .mp46.21MB
OP-ED\[Kirion] 3 . Yuuki Yuuna wa Yuusha de Aru ~The Washio Sumi Chapter~ ED 02 (BD 1280x720 x264 QAAC) .mp45.84MB
OP-ED\[Kirion] 3 . Yuuki Yuuna wa Yuusha de Aru ~The Washio Sumi Chapter~ ED 03 (BD 1280x720 x264 QAAC) .mp45.48MB
OP-ED\[Kirion] 3 . Yuuki Yuuna wa Yuusha de Aru ~The Washio Sumi Chapter~ ED 04 (BD 1280x720 x264 QAAC) .mp46.84MB
OP-ED\[Kirion] 3 . Yuuki Yuuna wa Yuusha de Aru ~The Washio Sumi Chapter~ ED 05 (BD 1280x720 x264 QAAC) .mp46.63MB
OP-ED\[Kirion] 3 . Yuuki Yuuna wa Yuusha de Aru ~The Washio Sumi Chapter~ OP 01 (BD 1280x720 x264 QAAC) .mp435.5MB
OP-ED\[Kirion] 3 . Yuuki Yuuna wa Yuusha de Aru ~The Washio Sumi Chapter~ OP 02 (BD 1280x720 x264 QAAC) .mp437.17MB
OP-ED\[Kirion] 3 . Yuuki Yuuna wa Yuusha de Aru ~The Washio Sumi Chapter~ OP 03 (BD 1280x720 x264 QAAC) .mp437.01MB
OP-ED\[Kirion] 3 . Yuuki Yuuna wa Yuusha de Aru ~The Washio Sumi Chapter~ OP 04 (BD 1280x720 x264 QAAC) .mp437.21MB
OP-ED\[Kirion] 3 . Yuuki Yuuna wa Yuusha de Aru ~The Washio Sumi Chapter~ OP 05 (BD 1280x720 x264 QAAC) .mp437.58MB
OP-ED\[Kirion] 4 . Yuuki Yuuna wa Yuusha de Aru ~Yuusha no Shou~ ED (BD 1280x720 x264 QAAC) .mp413.46MB
OP-ED\[Kirion] 4 . Yuuki Yuuna wa Yuusha de Aru ~Yuusha no Shou~ OP (BD 1280x720 x264 QAAC) .mp436.04MB
Subs .rar28.94MB